Přeskočit odkazy

Investiční úvěry

Pro své klienty nabízím zprostředkování celé škály investičních úvěrů účelových a provozních neúčelových.

Investiční úvěr účelový vám na rozdíl od neúčelových úvěrů nabízí nižší úrokové sazby a delší dobu splatnosti. Díky němu můžete své investice do podnikání financovat pohodlně.

V dnešní době COVIDOVÉ lze dosáhnout i na různé podpůrné benefity, např. v podobě záruky ČMZRB či s dotacemi z EU.

Typy úvěrů

Financování developerských projektů
Financování vozového parku
Financování nových technologií

Financování koupě nemovitosti k podnikání
Financování vybavení firmy
Financování provozních výdajů

Speciální nabídky pro

Developery a malé stavební firmy
Obce a města

Bytová družstva a SVJ
Začínající podnikatelé

Pomohu vám vyhledat vhodný produkt na financování vašeho podnikatelského záměru a provedu vás celým procesem až do samotného čerpání prostředků.