Přeskočit odkazy

Pojištění

Nemohu umět všechno, ale co neumím, na to znám ty správné lidi. A ty správné lidi jsou součástí mého týmu.

Nabízíme klientům pouze takové služby, které jsou pro ně opravdu výhodné.

Pomůžeme vám s životním pojištěním, pojištěním majetku, pojištění motorových vozidel, pojištěním odpovědnosti a pojištění schopnosti splácet.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Tento druh pojištění může být různými společnostmi nabízen také ve formě investičního životního pojištění, které nejen že zahrnuje pojištění veškerých rizik jako běžné „životko“, ale také nabízí možnost část pojistného investovat do podílových fondů.

Častokrát jsou klientům slibovány vysoké výnosy, nicméně skutečný zisk je téměř nulový a zprostředkovatel tak akorát vytěží na provizích. Od mých partnerů dostanete nabídku pouze na klasické rizikové životní pojištění, které slouží k zajištění Vás a Vašich blízkých v případě Vaší smrti, invalidity či vážného úrazu.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Jedná se o formu neživotního pojištění, kterou nabízím svým klientům za účelem poskytnutí ochrany rizika při událostech, jako je vloupání, živelná pohroma či elektrický zkrat. Do tohoto druhu pojištění lze však zahrnout i havarijní pojištění, pojištění zásilek či zemědělské pojištění.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Zaměřuji se na pojištění odpovědnosti za škodu, kdy svým klientům mohu nabídnout zajištění ochrany rizika, která mohou nastat v naprosto běžných životních situacích. Pojištění odpovědnosti zná většina lidí pod termínem „pojistka na blbost“. Tento typ pojištění se vztahuje na situace, kdy omylem vytopíte sousedy nebo váš pes sousedům způsobí škodu v podobě zakousnutých slepic či zničené zahrady.

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET

V případě Vaší smrti, invalidity či těžkého úrazu, který Vám znemožní hypoteční úvěr splácet, poskytne pojišťovna finanční prostředky za účelem úhrady jednotlivých splátek. V případě vysokého stupně invalidity či Vaší smrti Vám pojišťovna vyplatí celou částku ve výši nesplaceného zůstatku úvěru.

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Povinné ručení, havarijní pojištění, asistenční služby, připojištění. Vše co potřebujete, aby vaše jediná starost byla si vychutnat jízdu ve vašem voze.

VŠECHNY PRODUKTY BUDOU POROVNÁNY S KOMPLETNÍ NABÍDKOU VŠECH POJIŠŤOVEN.